hiburim - עקרונות השיטה
   
 
   
 

 עקרונות השיטה

עקרונות פילוסופיים

1. האדם הינו שלם, בו כל החלקים מתפקדים באופן מתואם והדדי.

2. חלקיו העיקריים והמהותיים של האדם הינם: הנפש, החשיבה (mind) והגוף הפיזי.

3. הנפש: הנפש הינה גוף אנרגתי, הנמצאת והשואפת להתפתחות והשבחה תמידיים. זוהי מהותה של הנפש ועיקר

עניינה. תהליך ההתפתחות בנוי באופן רצוף, עקבי ומסודר ולכל אדם משימות התפתחות ידועות מראש לכל תקופת

חיים. הנפש לעולם לא תותר על שאיפתה הבסיסית להתפתח שכן זוהי מהותה. הנפש מדברת בשפה של תחושות,

רגשות ואינטואיציות, באמצעותם היא שולחת הדרכה ומסרים הרלונטים להתפתחות האישית.דרגת ההתפתחות

ההתחלתית בה מגיעה נפש מסוימת לעולם איננה ניתנת לשינוי, אלא באמצעות לימוד "שיעורים" הגורמים לצמיחה

והתפתחות פנימיים.

4. החשיבה (Mind ): ד"ר באך מתייחס אל החשיבה כאל חלק נרכש, ולכן מכיל תכנים המתקבלים והנלמדים

מהסביבה. החשיבה מעוניינת ומעודדת אותנו לרצות את תכתיבי הסביבה ואת החשיבה הרציונאלית על פי המקובל בכל

תרבות או חברה מסוימת. ניתן לשנות את כל המידע המצוי בחלקי זה.

5.  הגוף הפיזי: תפקידו של הגוף הפיזי הוא להכיל את הנפש ואת החשיבה ולהוות מרחב פעולה פיזי לתהליכי

ההתפתחות הפנימיים.

6. כל אדם נולד עם משימות התפתחות ידועות מראש וכן ייעוד, התייחס לחלקו של האדם בתרומה לכלל.

7. בשנות הילדות הראשונות, אנחנו בוחרים ומעצבים דפוסי חשיבה, רגש והתנהגות בהתאם וכתגובה לגירויים בהם

אנחנו נתקלים בסביבה הקרובה. דפוסים אלה הופכים לבסיס האישיות: תפיסות העולם, תבניות רגשיות והתנהגות.

דפוסים אלה תמיד מתואמים עם ה"שיעורים הרוחניים" בתהלך ההתפתחות האישית.

8. מטרת הקיום: לרכוש את מירב הידע והניסיון על מנת להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האישי ולממש את הייעוד,

באמצעות תהליך מתמשך של התפתחות וצמיחה פנימיים.


המבנה אישיותי
 • כל ציר אישיותי מורכב ממגוון גדול של ביטויים.
   
 • לא בכל אדם המסווג כבעל מבנה אישיותי מסוים חייבים בהכרח להופיע כל הביטויים.
   
 • לכל מבנה אישיותי תפיסת עולם, ביטויים התנהגותיים, רגשיים ומנטאליים.
   
 • לכל מבנה היבטים מאוזנים: היבטים המקדמים את האדם להגשמה.
   
 • לכל מבנה היבטים לא מאוזנים: היבטים העלולים לעכב ולהפריע לאדם להשיג הגשמה.
   
 • זיהוי הטיפוס נעשה ע"י זיהוי ההיבטים הלא מאוזנים ושיוכם למבנה האישיותי המתאים.
 
מטרת הזיהוי

לזהות את המוקדים הלא מאוזנים ( האלמנטים המעכבים את האדם ממימוש יכולותיו) ואיזונם.

המשמעות היא שהאדם בבסיסו נשאר אותו האדם אלא לומד לתעל לטובתו ולטובת התנהלותו עם  הסביבה את חומרי

הגלם הבסיסיים הקיימים בו.
 

תמציות הצמחים

מלבד אחת, כל התמציות מופקות מצמחים.

כל תמצית מותאמת לתדר האנרגתי של אחד מדפוסי האישיות/התנהגות.

לקיחת התמציות יוצרת גירוי מאזן לתדר ובכך מסייעת לקידום תהליך השינוי.

 
תהליך הזיהוי

מבוסס על ראיון / תשאול פשוט בו האדם מספר את אשר מפריע לו.

מיומנות איש המקצוע היא לזהות בדברי המטופל את הרמזים לקווים האישיותיים ולבדוק את קיומם

והיקף הימצאותם המעשי.

שיטת הזיהוי האישיותי מבוססת על זיהוי 38 טיפוסים ו/או מצבים רגשיים ומנטאליים.

כ 20 מתוך 38 הטיפוסים הם מבנים אישיותיים קונסטיטוציונים.

כ 18 מתוך  הטיפוסים הם מצבים רגשיים או מנטאליים אליהם אנשים נקלעים באופן זמני. 


 תהליך הריפוי

מבוסס על שילוב בין  תמציות הצמחים ותהליך של מודעות עצמית והקניית כלים ליצירת שינויים התנהגותיים

והעצמת הכוחות החיוביים של המטופל.
 

 
 
 
 
 
 
 
לקבלת עותק בחינם לחצו כאן 

 
 
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים